login
 
آموزش :: کامپیوتر :: ایران :: آذربایجان شرقی :: تبریز

مطالب ارسال شده توسط کاربر

مرکز آموزش تخصصی حضوری و مجازی ای لپ

تلفن : 04134443473
موبایل : 04134443473

مرکز آموزش تخصصی حضوری و مجازی ای لپ
مرکز آموزش های تخصصی ای لپ با بیش از 9سال سابقه فعالیت در زمینه آموزش های الکترونیکی، با همکاری پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اقدام به برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی بصورت حضوری و مجازی در قالب دپارتمان های زیر نموده است:

- دپارتمان ویژه زبان های خارجی

- دپارتمان ویژه هنرهای دیجیتال

- دپارتمان ویژه فن آوری اطلاعات و کامپیوتر

- دپارتمان ویژه مدیریت

- دپارتمان ویژه مدارس

 

سایر آگهی های این دسته

مرکز آموزش تخصصی حضوری و مجازی ای لپ       
تاریخ ثبت آگهی:30 خرداد 1397

آموزشگاه کامپیوتر میثاق سیستم       
تاریخ ثبت آگهی:30 خرداد 1397

آموزش کامپیوتر-مجتمع فنی لرستان       
تاریخ ثبت آگهی:30 خرداد 1397

آگهی های مربوط به کاربران ویژه